Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU VTC, a.s. PRO ZÁKAZNÍKY Z ČESKÉ REPUBLIKY

 
I.  Obecná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím VTC, a.s., Plzeňská 868, 783 91 Uničov, IČO 25390341, ČR a kupujícím prostřednictvím e-shopu VTC, a.s.
Provozovatelem e-shopu (elektronického obchodu) je VTC, a.s., Uničov, ČR.
 
II.  Předmět plnění
 
Předmětem plnění je sjednaná dodávka zboží prostřednictvím objednávky z e-shopu VTC, a.s. v režimu B2B, tedy se na nákup nevztahuje možnost vrácení zboží do 14 dní bez udání důvodu.
 
III. Registrace a nákup v e-shopu VTC, a.s.

V českém jazykovém rozhraní e-shopu VTC, a.s. mohou nakupovat pouze řádně registrovaní zákazníci z České republiky. Žádost o registraci je možno vyplnit kdykoli, registrace je ovšem prováděna ručně (kontrola údajů v Živnostenském a Obchodním rejstříku) a to v pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin. Zaregistrovány mohou být pouze a jen podnikatelské subjekty, které mají přiděleno platné IČ, podnikají na území ČR a zboží je určeno pro území ČR.
Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží i s obchodními podmínkami stanovenými tímto Provozním řádem. Objedná-li kupující tzv. termínované produkty, tedy ty, u kterých je vystaven termín dostupnosti po objednání z výroby, činí tak na své nebezpečí a nelze je vrátit prodávajícímu.

III.  Cena, placení a doprava
 
Kupní cena je sjednána na základě ceníku prodávajícího, který je platný v den, kdy kupující objednává zboží. Standardně je cena stanovena bez DPH.
Zboží je expedováno od pondělí do pátku prostřednictvím přepravní společnosti PPL s doručením následující pracovní den. Zákazníkům bez uzavřené Kupní smlouvy s VTC, a.s. je zboží zasíláno doběrečně, zákazníci s uzavřenou Kupní smlouvou platí hodnotu zboží převodním příkazem ve lhůtě uvedené na faktuře. Doběrečné zásilky je možno uhradit přepravci hotově nebo prostřednictvím platební karty.
Pokud hodnota odeslané objednávky nedosáhne 2.000,-Kč bez DPH (2.420,-Kč s DPH), je přeprava zpoplatněna částkou 75,- Kč bez DPH (91,-Kč s DPH), nad tuto hodnotu je přeprava zdarma. V případě dobírky u objednávky do 2.000,-Kč bez DPH (2.420,-Kč s DPH) je účtováno přepravné a doběrečné v celkové výši 100,-Kč bez DPH (121,-Kč s DPH), nad tuto hodnotu není přepravné a doběrečné účtováno.
Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
Prodávající nese odpovědnost za riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží během přepravy ke kupujícímu. Kupující je povinen překontrolovat při převzetí stav zásilky, neporušenost obalů a firemních pásek. V případě pochybnosti o nepoškozenosti zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Dojde-li k újmě na zboží během přepravy a kupující tuto skutečnost zjistí při předání přepravcem, posečká s převzetím, ihned kontaktuje prodávajícího a dohodne se na dalším postupu. 

IV.  Dodací lhůta
 
Termín dodání zboží závisí na čase doručení objednávky z e-shopu VTC, a.s.  Objednávky, přijaté v pracovní den do cca 15:00 hod (záleží na jejich rozsahu a na vytíženosti expedice) jsou expedovány tentýž den do 15:30 hod. Objednávky, přijaté později, budou expedovány následující pracovní den.
Odeslání zásilky je avizováno zprávou na e-mailovou adresu kupujícího v den odeslání v odpoledních hodinách. V případě odeslání dobírky je sdělena i doběrečná částka. Přeprava je realizována přepravní společností PPL s dodáním do 24 hodin v pracovní dny.
Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně, dojde-li v průběhu zpracování objednávky k nedostupnosti některé objednané položky. O této situaci je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.
 
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci.
 
Prodávající je v takovém případě povinen informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.
 
VI.  Další ujednání

 
Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 6 měsíců ode dne převzetí.
Zjevné vady musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu a to nejpozději do 7 dnů po převzetí zboží. Reklamace na zboží je prodávajícím vyřízena neprodleně, je-li náhradní zboží skladem. Není-li zboží okamžitě dostupné, reklamace se řeší dohodou s kupujícím (posunutí termínu náhradního dodání, ev.vystavení dobropisu).

VII. Závěr
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchodní styk kupujícího prostřednictvím elektronického obchodu v českém jazykovém rozhraní (e-shopu CZ) prodávajícího VTC, a.s. na webové adrese www.vtc.cz nebo www.vtc.eu
 
V Uničově dne 22.12.2023
 

Nahrávám… Prosím čekejte