Nápoveda

Upozornenie : Ceny výrobkov sa zobrazujú po prihlásení registrovaného užívateľa ! !

ORIENTÁCIA NA STRÁNKACH

Po vstupe na stránky www.vtc.cz môžete zvoliť svoj jazykový profil - stránky je možné zobraziť v českej, slovenskej, anglickej a nemeckej mutácii, pričom slovenské rozhranie preberá mnoho textov z českej mutácie a tieto sú teda v slovenskom jazyku.

Ďalej môžete využiť tlačidiel v navigačnom pruhu:

1. O nás: krátky popis histórie firmy VTC.

2. Kontakt: všetky kontakty na jednotlivé kľúčové osoby vo firme, ich telefónne čísla a e - mailove adresy vr. prevádzkovej doby. Tu je možné zobraziť aj firemné dokumenty  IČ, DIČ, Eko - kom, Obch.register) a zobraziť mapu s lokalizáciou sídla firmy.

3. Nápoveda: obsahuje užitočné rady a návody (tento text).

4. Na stáhnutie: opäť ponúka na zobrazenie alebo na stiahnutie firemné dokumenty a pre registrovaných užívateľov stiahnutie Cenníka VTC a Katalógu VTC vo formáte PDF.

5. Obchodné podmienky: ustanovenia, ktorými sa riadi prevádzka e-shopu VTC a vzťah medzi zákazníkom a firmou VTC, a.s.

6. Pole prihlásenie: pozri nižšie

7. Sortiment: prehľadný zoznam kategórií a podkategórií výrobkov ponúkaných v e-shope VTC, a.s. - pozri nižšie

8. Hlavné okno: v hornej časti sú uverejnené aktuálne informácie prevádzkovateľa e-shopu (na pravej strane je odkaz na staršie správy), v dolnej časti je zobrazených päť náhodných položiek zo sekcie Novinky.

9. Logo VTC: Ak kedykoľvek kliknete na logo VTC umiestnené vľavo hore, prejdete na úvodnú stránku nášho webu.

REGISTRÁCIA NOVÉHO UŽÍVATEĽA

Kliknutím na odkaz "Registrácia" vpravo hore pod poliami prihlásení sa zobrazí okno "Registrácia zákazníka". Tu je potrebné vyplniť všetky požadované údaje (sú označené červenou hviezdičkou); v prípade, že údaj nepoznáte alebo neexistuje (např.číslo účtu), napíšte 0 (nula), pretože v označených poliach musí byť vždy niečo vyplnené. Najmä pozorne vyplňte svoju e mailovú adresu, na ktorú budeme zasielať Vaše objednávky, ev.informácie o novinkách, ak si budete želať. Ak vyplníte číslo Vášho účtu, nezabudnite, prosím, vyplniť aj kód banky! ! Ak budete chcieť zasielať tovar na inú adresu než na fakturačnú, vyplňte pole v pravej dolnej časti formulára a uveďte, prosím, telefónne číslo osoby, ktorá sa v mieste dodania zdržiava - je to dôležitý údaj pre prepravcu. Pod formulár môžete vložiť svoju poznámku. Po vložení všetkých údajov prepíšte do antispamového poľa kód z obrázku a kliknutím na tlačidlo "Registrovať" formulár odošlete na spracovanie. Registrácia je vykonávaná ručne s kontrolou dostupných údajov v živnostenskom, ev. Obchodnom registri, preto registráciu prevádzame v pracovné dni pondelok až piatok od 7:00 do 15:30 hod.

Užívateľ, zaregistrovaný v konkrétnom jazykovom profile sa nemôže prihlásiť do iných jazykových profilov ! ! ! (Napr. ak vyplníte registračný formulár v slovenskom rozhraniu,  budete mať po registrácii pod prideleným menom a heslom prístup iba do slovenského rozhrania). Neprihlásený užívateľ môže samozrejme prezerať všetky jazykové mutácie... ale zasa neuvidia ceny :-(((

Upozornenie: Registrujeme len podnikateľské subjekty, teda "majiteľov" IČ, súkromným osobám tovar nepredávame.

AKO VYHĽADAŤ POŽADOVANÝ TOVAR

1. Výberom z ľavého menu SORTIMENT: Tu sa kliknutím na niektorú základnú kategóriu dostanete na prehľad príslušných podkategórií a novým kliknutím na podkategóriu sa v katalógu zobrazia všetky produkty, ktoré sú v danej podkategórii obsiahnuté. Nad menu Sortiment sa nachádzajú odkazy na Novinky (nový či akčný tovar) a na Zľavy (zľavnený tovar a dopredaj) .
2. Fulltextovo vo vyhľadávacom poli katalógu podľa názvu tovaru, čísla tovaru alebo čísla karty, ak je poznáte.

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA

V rozklikávacom poli v hlavnom okne vľavo môžete voliť počet zobrazovaných položiek na stránke v krokoch 20-40-80 položiek alebo všetky. Ak sa nezmestia všetky položky danej kategórie či podkategórie na jednu stránku, zobrazí sa ponuka ďalšej stránky / stránok. Ak zvolíte zobrazenie všetkých položiek, bude ich obsahovať len jedna stránka.

V pravom rozklikávacom poli v hlavnom okne môžete zvoliť spôsob zobrazenia jednotlivých položiek:

1. Obrázkový výpis: zobrazí sa 5 položiek vedľa seba, kde je dominantný obrázok. Kliknutím na konkrétnu položku sa zobrazí detail tovaru. Ak ste prihlásení ako registrovaný užívateľ, pre vloženie do košíka alebo pre výber farby / druhu konkrétneho tovaru musíte vždy otvoriť detail produktu.

2. Tabuľkový výpis: položky sa zobrazujú v riadkoch pod sebou bez obrázkov. Kliknutím na konkrétnu položku sa opäť zobrazí jej detail. Tu môžete (ak ste prihlásení) priamo vkladať tovar do košíka a tiež voliť jeho farbu / typ bez nutnosti otvárať detail produktu.

3. Náhľadový výpis: položky sa zobrazujú v pruhoch pod sebou vrátane obrázkov - aj tu je možné priamo vyberať farbu / typ výrobku alebo - ak ste prihlásení, môžete priamo vkladať tovar do košíka. Toto zobrazenie obsahuje najviac informácií zo všetkých troch opísaných bez nutnosti otvárať detail produktu.

Uprostred hlavného okna sú voľby na zoradenie tovaru, kedy môžete produkty zotrieďiť podľa ceny tovaru, názvu abecedne alebo podľa čísla skladovej karty a to ako vzostupne, tak zostupne.

Všetky tieto uvedené možnosti zobrazenia zostanú nastavené podľa ich navolení aj pri Vašej ďalšej návšteve stránok.

DETAIL PRODUKTU

Ak kliknete v akomkoľvek zobrazení (pozri vyššie) na konkrétny produkt, zobrazí sa jeho detail. Tu môžete nájsť všetky dostupné informácie o tovaru ako:

1. číslo karty: päťmiestne číslo, ktoré je jedinečné práve pre jediný produkt

2. názov produktu: krátky názov tovaru

3. číslo tovaru (ak je definované): interné číslovanie VTC, a.s. alebo prevzaté údaje výrobcov, napr JKPOV

4. opis tovaru: údaje o výrobku, vrátane dôležitých informácií ako sú rozmery, náviny a pod .

5. balené po: predajné balenie produktu - tento údaj udáva minimálne nákupné množstvo produktu v MJ

6. MJ (merná jednotka): používame 6 MJ: m = meter, ks = kus, pár = pár, MKS = 1000 ks, krab = krabica, bal = balenie. Dajte, prosím, pozor na množstvo MJ v jednom predajnom balení, pretože toto je najnižšie množstvo, ktoré možno takto kúpiť. Ak teda objednávate napr. keprovku, ktorá je balená po 50 m a potrebujete práve len 50 m, vkladáte do košíka množstvo 1x, pretože ide o jedno balenie po 50 m. Ak potrebujete objednať 100 m, logicky vložíte množstvo 2 (2x50 = 100 m).

7. materiál: chemické či iné zloženie výrobku, najmä u textilných výrobkov, ak je určené

8. hmotnosť: váha jednej MJ v gramoch

9. Katalógové listy: väčšina produktov je vyobrazená v našich predajných katalógoch a zobrazenie katalógové stránky konkrétneho produktu obsahuje užitočné informácie o iných druhoch produktu či o súvisiacim tovaru.

10 pole pre farbu a dostupnosť: ak produkt nemá definovanú farbu či druh (napr. navliekač ihiel), obsahuje pole údaj "neurčená" a nie je možné pole otvoriť. To isté platí aj pre produkty, ktoré obsahujú iba jedinú farbu alebo variáciu. Ak je produkt skladom, je zobrazená práve ta jediná farba alebo nedefinovaná. Ak skladom nie je, je zobrazená globálna dostupnosť NIE (pozri bod 11) a v poli farby sa zobrazí žltá ikona trojuholníka s vykričníkom a po nabehnutí myšou na túto ikonu sa zobrazí údaj o predpokladanej dostupnosti.

NOVINKA: aj nedostupný produkt alebo nedostupnú farbu/variáciu je možné vložiť do košíka a tovar bude teda zaslaný až po jeho naskladnení. Ak si budete si priať poslať iba ten tovar, ktorý je v čase objednávky dostupný alebo všetko spolu po naskladnení nedostupných produktov/farieb/variácií, možno toto vpísať v pokladni do poľa "Poznámka". 

Ak produkt nadobúda viac farieb alebo variantov (napr. nite alebo ozdobné aplikácie), je tu vpísané "zvoľte farbu / variáciu" a je možné pole pre farbu otvoriť a požadovanú farbu alebo variáciu vybrať. Naviac sa u každej farby alebo variácie zobrazuje údaj o stave farby/variácie (vätšinou skladom - zelené zatržítko). Ak sa stane, že niektorá farba alebo variácia už skladom nie je, v poli "Skladom" sa objaví žltá ikona trojuholníka s vykričníkom a po nabehnutí myšou na túto ikonu sa zobrazí časový údaj o predpokládanom naskladnení (napr. 10.října 2010). Ak je termín naskladnenia farby neznámy, bude v poli "Skladom" uvedený údaj "neznámy". Po naskladnení chýbajúcej farby alebo variácie bude opät zobrazené zelené zatržítko v údaji "Skladom"

DÔLEŽITÉ ! ! Pri výrobku, ktorý obsahuje viac ako jednu farbu alebo variáciu, je potrebné najprv vybrať jednu z nich a až potom sa zobrazí ikona košíka. Toto opatrenie zamedzuje vloženiu "prázdneho" produktu, teda bez udania farby / variácie. Táto informácia je uvedená aj v dolnej časti okna detaila produktu.

V záhlaví poľa pre farbu/variáciu (ak produkt obsahuje viac ako jednu farbu alebo variáciu) je tiež možnosť požadovaný údaj (napr. číslo farby) vyhladať zadaním tohto čísla. To je užitočné najmä pre produkty, ktoré obsahujú veľké množstvo farieb, ako nite alebo priadze.

11. skladom: informácie o "globálnej" dostupnosti produktu. To znamená, že ak výrobok obsahuje napríklad 10 farieb a aspoň jedna je dostupná, je produkt skladom.

12. produktový manažér: osoba zodpovedná za konkrétny produkt vr. telefónnych čísel a e-mailovej adresy.

13. Cena za jednotku: udáva cenu bez DPH za 1 MJ (mernú jednotku). Zobrazuje sa až po prihlásení užívateľa ! !

14. Cena za balenie: udáva cenu bez DPH za jedno predajné balenie (pozri "balené po" vyššie), pre už vyššie spomínanú keprovku teda platí, že tento údaj bude cena jednej MJ krát "balené po", čo je za 50 MJ. Zobrazuje sa až po prihlásení užívateľa ! !

V pravej časti okna je umiestnený orientačný obrázok výrobku a pod ním ošetrovacie symboly (ak sú pre produkt definované) a čiarový kód (EAN13, ak je tiež definovaný pre produkt). Ak je pôvodná veľkosť obrázku väčšia ako zobrazená, objaví sa v pravom dolnom rohu obrázku ikona lupy a po nabehnutí kurzora na obrázok sa tento vo svojom okne zväčší a je možné s ním pohybovať. Kliknutím na obrázok sa jeho náhľad zobrazí v novom okne v plnej veľkosti. Kliknutím kamkoľvek mimo obrázok sa jeho náhľad zavrie.

V hornej i dolnej časti okna detaila produktu sú umiestnené navigačné prvky, pomocou ktorých sa ľahšie dostanete buď na predchádzajúcu alebo na nasledujúcu položku bez nutnosti vracať sa na zoznam výrobkov alebo v hornej časti uprostred môžete využiť navigáciu v sortimente.

Upozornenie: až po prihlásení užívateľa sa zobrazí ceny výrobkov, tie sú VŽDY bez DPH ! !

PRIHLÁSENIE, KOŠÍK A POKLADNA

Po vstupe na stránky www.vtc.cz v pravom hornom rohu uvidíte pole pre prihlásenie. Ak ste registrovaným užívateľom, môžete vložiť pridelené prístupové meno a heslo. Kliknutím na odkaz "Prihlásenie" sa namiesto prihlasovacích polí zobrazí text "Prihlásený užívateľ" a pod ním Vaše meno a mesto. Odkaz "Vaše objednávky" slúži na evidenciu Vami odoslaných posledných 100 objednávok a zobrazenie ich detailov. Kliknutím na odkaz "Zmena údajov" sa zobrazí Vaše osobné údaje, ktoré - v prípade nejakej zmeny, napr. tel.čísla alebo adresy - môžete zmeniť. Zmenené údaje uložíte vložením antispamového kódu z obrázku a kliknutím na tlačidlo "Zmeniť údaje". Ak nie ste doteraz registrovaným užívateľom, môžete o registráciu požiadať vyplnením a odoslaním registračného formulára kliknutím na odkaz "Registrácia".

Po prihlásení sa vpravo hore zobrazí košík a počet ev. vložených položiek vrátane celkovej ceny za vložené položky bez DPH aj s DPH. Ak vkladáte do košíka jednotlivé produkty a ich farby alebo variácie, zvyšuje sa počet položiek v košíku vždy o jednu po každom vloženom produktu a zároveň je prepočítaná i celková cena obsahu košíka. Ak však vložíte dvakrát za sebou rovnaký produkt alebo jeho rovnakú farbu / variáciu , systém tieto dve položky spočíta a počet položiek v košíku sa zvýši iba o jednu, zatiaľ čo celková cena sa zvýši o práve vložené dve položky.

Kliknutím na ikonu "košík" sa zobrazí obsah nákupného košíka. Tu môžete revidovať vložené položky a ich množstvo a upravovať ich pomocou prepísania množstva v poli "poč.balení" a následným kliknutím na zelenú ikonu pre zmenu počtu balení a prepočítanie ceny. Kliknutím na ikonu červeného krížika položku z košíka odstránite alebo kliknutím na tlačidlo "Vyprázdniť košík" vymažete všetky vložené položky. Ďalej môžete pridávať ďalšie produkty alebo pridávanie ukončiť a prejsť do pokladne.

V okne "Pokladňa" uvidíte všetky vložené položky, ich farby / variácie, množstvo a ceny. Pod všetkými položkami je celková cena vloženého tovaru bez aj s DPH. Dole sa zobrazuje adresa, na ktorú Vám bude tovar zaslaný. Tú je možné zmeniť priamo z tohto okna "Pokladňa" a to kliknutím na odkaz "upravte, prosím, svoj profil". Do poľa "Poznámka k objednávke" môžete napísať akúkoľvek poznámku, ta bude zobrazená na objednávke. Nakoniec kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku" túto uzavrete a odošlete na spracovanie. Objednávka je zaslaná do VTC, a.s. a zároveň na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste udali v Registračnom formulári, aby ste mali možnosť si po obdržaní zásielky tovar skontrolovať.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Podporované sú nasledovné (a vyššie) verzie prehliadačov: Internet Explorer 9.0, Firefox 34, Google Chrome 39, Opera 26. Ak používate prehliadač v nižšej verzii, než je uvedené, potom odporúčame upgrade (aktualizáciu) na vyššiu verziu. Bez ohľadu na typ prehliadača musíte mať povolené súbory cookies a tiež jazyk JavaScript. Presnosť zobrazenia odtieňov farieb u jednotlivých produktov je závislá na nastavení konkrétneho monitora a počítača - je teda iba orientačná. 

Veríme. že sa Vám bude systém nášho e-shopu páčiť. Ak sa stretnete s problémom alebo ak budete mať akúkoľvek pripomienku, kontaktujte pracovníkov VTC, a.s. na adrese .

Váš tím VTC

Nahrávam… Prosím čakajte